Kwartiermaker
augustus 2011 - september 2011
Schrijven programmaplan en definieren programmaorganisatie voor migratie 80-tal gemeenten naar nieuw pakket per 1 januari a.g.v. nieuwe wetgeving.

Programmamanager
oktober 2011 - juni 2012
Rapporterend aan directie, sturen op uitvoering van een omvangrijk migratietraject voor de sociale diensten (werk, inkomen, zorg) van een 80-tal gemeenten. Incl organiseren opleidingen voor 1000+ eindgebruikers landelijk.

Projectmanager
januari 2012 - juni 2012
Projectmanager implementatie nieuwe pakket Sociale Dienst bij Gemeente Emmen
maart 2012 - juni 2012
Projectmanager namens de leverancier inzake ontwerp Burgerportaal bij de gemeente Assen