Organizational Change Manager
Periode medio 97 - Q2 98

Tijdens de overname van Acepon door IBM, werd de BU Automotive opgericht. Vanuit IBM was mij het verzoek gedaan deze BU te transformeren naar de IBM standaarden o.g.v. proces- en projectmanagement. Dit project onder de naam "De zevensprong" werd een voorbeeld binnen IBM hoe de wereldwijde standaarden goed te implementeren.

Projectmanager
Periode medio 95 - medio 97

Het bouwen van een Geïntegreerd Interactief Dealer Systeem (GIDS) was vanwege slecht projectmanagement door Acepon en CAP Gemini direct onder toezicht geplaatst van PON Holding. In dit nieuwe project werd ik verantwoordelijk voor het aansturen en managen van het applicatiebouwteam (ca 50 fte). Dit was met name strak plannen en aansturen van de diverse deelprojectleiders.