Projectmanager
Periode eind 2004 - medio 2005, opdracht vanuit IBM

Aanspreekpunt namens IBM voor de klant voor de uit te voeren projectwerkzaamheden inzake herbouw van de applicatie "Internet bankieren". Op moment van dit zeer kritische project speelde een wereldwijd bid van AAB m.b.t. outsourcing van haar IT activiteiten, met IBM als een van de mogelijke kandidaten.

Mijn verantwoordelijkheid was het om binnen het project de focus van het team te houden op het werk wat moest gebeuren, de afgesproken deadlines te halen en de kwaliteit te managen, incl de noodzakelijke aansturing van een apllicatiebouw team in India.

Naast team motivatie was mijn aandacht met name gericht op change- en scope management binnen de geschetste politieke situatie.